FAQ Směrnice Manuály Důležité dokumenty Regiony
Intranet
Hledej kontakt

Novinky/Oznámení

Migrace Intranetu FDV

Vytvořeno: 12.1.2018 13:42:58 Upraveno: 12.1.2018 13:42:58
Expirace: 20.1.2018 00:00:00

​Vážené kolegyně, vážení kolegové

z rozhodnutí MPSV o migraci prostředí FDV do jednotného prostředí MPSV, dojde k postupnému přesunu Intranetu FDV a všech jeho aplikací do prostředí MPSV. Koncept Intranetu FDV bude v prostřední MPSV zachován, v některých případech ovšem dojde ke kosmetickým vizuálním případně funkčním změnám.

Jelikož již byl proces přesunu Intranetu FDV do prostředí MPSV zahájen, již došlo k přesunu aplikací „Guardian 2018" a „Dohody2018", které slouží k evidenci přístupů prostřednictvím čipových karet respektive k hlášení hodiny zaměstnanců na DPP/DPČ nadřízeným zaměstnancem.

Pokud nyní budete využívat zmíněné aplikace „Guardian 2018" a „Dohody208" je nutné po dobu přechodného provozu přihlášení. Přihlásíte se přístupovými údaji do pracovního emailu emailu:

přihlašovací jméno:        admpsvcz\jan.novak2

heslo:                              heslo do emailu jan.novak@fdv.cz

 

referát ICT


Blokace zasedací místnosti "Sedmikrásky"

Vytvořeno: 14.6.2017 15:52:37 Upraveno: 14.6.2017 15:56:49
Expirace: 31.1.2018 00:00:00

​Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 19.7.2017 do 31.1.2018 nebude možné využívat zasedací místnost Sedmikrásky v 6. patře. Pokud již na uvedené období máte rezervaci, změňte si ji prosím na jinou místnost.

Děkujeme za pochopení


Docházkový systém – platí pouze pro zaměstnance na centrále v Praze

Vytvořeno: 25.5.2017 15:24:01 Upraveno: 18.10.2017 09:20:52
Expirace: 31.3.2018 00:00:00

​Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 22. 5. 2017 byla poradou vedení schválena úprava evidence docházky. Úprava docházky znamená pro každého zaměstnance povinnost označit si vlastní čipovou kartu vždy při každém vstupu do budovy a současně si kartu označit na vydefinovaných odchodových čtečkách i při každém odchodu z budovy.

Úprava evidence docházky se vztahuje pouze na zaměstnance působící v Praze na centrále, nikoliv na ostatních pobočkách, kde stále platí původní režim (označení docházky prostřednictvím intranetu FDV).

Systém docházky prostřednictvím čipových karet pracuje s intervalem od vstupu do budovy (použití karty u jedné ze vstupních čteček) do odchodu z budovy (použití karty u jedné z odchodových čteček). Všechny čtečky v budově, které nejsou uvedeny v přehledu odchodových čteček níže, jsou pro účely evidence docházky vstupní.

Přehled 5 odchodových čteček (viz. přiložený plán důležitého oznámení „Odchodové čtečky FDV":

  • Přízemí, hlavní vstup - odchod z budovy (čtečka na recepci);
  • Přízemí, vstup na parkoviště - odchod z budovy (čtečka na chodbě);
  • Přízemí, schodiště, západ - odchod z budovy (čtečka na schodišti);
  • Přízemí, schodiště, východ - odchod z budovy (čtečka na schodišti);
  • Přízemí, závora výjezd - odjezd z budovy (čtečka k výjezdové závoře).

plan_paramount_prizemi.png 

Na plánu, který je přiložen k důležitému oznámení na intranetu FDV je červeným kruhem zvýrazněno umístění 5 odchodových čteček.

Nové opatření evidence docházky je účinné od okamžiku zveřejnění tohoto oznámení. Všichni zaměstnanci jsou povinni již dne 25. 5. 2017 při odchodu z budovy FDV označit čipovou kartu na vydefinovaných odchodových čtečkách.

Označení čipové karty je třeba i v případě, kdy není tento úkon přímo nutný pro přístup a odchod z budovy/prostor FDV. Například i v situaci, kdy přichází zaměstnanci do budovy hromadně, je třeba aby si kartu označil každý zaměstnanec. Pokud tak neučiní, bude mu v systému započítán jako příchod až další pohyb, který v budově prostřednictvím čipové karty učiní. Úspěšné označení čipové karty lze vizuálně zkontrolovat probliknutím zelené barvy na čtečce. Další zaměstnanec v pořadí musí počkat, než se barva na čtečce rozsvítí opět červeně. 

Evidence docházky prostřednictvím čipových karet bude vyhodnocovat nejnižší a nejvyšší denní záznam na čipové kartě.  Do odvolání jsou zaměstnanci povinni používat oba nástroje pro evidenci docházky (označení vlastní čipové karty v prostorách budovy, označení příchodu v aplikaci „Docházka").

referát ICTPočet zobrazení: 7174